Slottshagens mekaniska AB startades 1993 av Tomislav Jovasevic. Han har drivit firman med supportmaskiner och tillverkningen har handlat om kortare produktionsserier om 1-20 detaljer. Bearbetningen har skett i framför allt järn för svetsning, men även i rostfritt och aluminium.

Under våren 2015 tog Jesper Nielsen och Carina Zandelin över driften. Vår ambition är att driva företaget vidare med samma fokus.  Jesper Nielsen är sedan 1988 utbildad verkstadsmekaniker från Danmark. Han har en lång, gedigen erfarenhet och kunskap om verkstadsmekaniska arbeten. 

Från febuari 2018 driver jesper Nielsen videre ensam efter carina har tagit sig an nya uppgifter

Vi har även införlivat en liten EMCO CNC-svarv samt Pinacho Teachin-svarv för att kunna erbjuda våra kunder kortare serier av enstaka detaljer. Deckel verktygsfräs är på gång, liksom en liten EMCO CNC-fräs.